Oulun ammattikorkeakoulu

Kestävä kehitys Oamkissa

Kuvan latauksessa tapahtui virhe.

Kestävä kehitys koskee kaikkia oamkilaisia ja se sisältyy koulutuksen osaamistavoitteisiin. Tavoitteena on, että opiskelijat ja henkilökunta tiedostavat ekologisen, taloudellisen ja sosiaaliskulttuurisen vastuunsa ja sitoutuvat edistämään kestävän kehityksen periaatteita.

Kestävän kehityksen työllä on Oamkissa kolme päätavoitetta: 1) Vahvistaa opiskelijoiden ja henkilöstön ympäristöosaamista, 2) edistää ympäristötietoisuutta ja ympäristövastuullista toimintaa sekä 3) tehostaa jätteiden lajittelua, pienentää jätemääriä ja kustannuksia. Kullekin päätavoitteelle on kirjattu useita toimenpiteitä, joiden edistymistä mitataan ja seurataan säännöllisesti.

Kestävän kehityksen toteutusta ohjaa Oamkin kestävän kehityksen tiimi, käytännön työstä vastaavat kampusten kestävän kehityksen tiimit. Jos haluat mukaan kestävän kehityksen toimintaan, voit olla yhteydessä koulutusalajärjestöösi, kestävästä kehityksestä vastaavaan OSAKOn hallituksen jäseneen tai kampuksellasi toimivaan kestävän kehityksen työryhmään.