Kestävä kehitys Oamkissa

Kestävä kehitys koskee kaikkia oamkilaisia ja se sisältyy koulutuksen osaamistavoitteisiin. Tavoitteena on, että opiskelijat ja henkilökunta tiedostavat ekologisen, taloudellisen ja sosiaaliskulttuurisen vastuunsa ja sitoutuvat edistämään kestävän kehityksen periaatteita.

Oamkin "Sinä voit vaikuttaa" -toimenpideohjelman 2018-2020 päätavoitteet ovat:

  • Kehittää Green Campus Linnanmaa ja Kontinkangas -toimintamallia
  • Vahvistaa Oamkin kolmen kampuksen hyviä kestävän kehityksen käytänteitä
  • Edistää Oamkin kestävän kehityksen arvojen näkyvyyttä

Kullekin päätavoitteelle on kirjattu useita toimenpiteitä, joiden edistymistä mitataan, seurataan ja joista viestitään.
Kampusten kestävän kehityksen tiimit vastaavat toimenpideohjelman toteutuksesta.

Kestävän kehityksen toteutusta ohjaa Oamkin kestävän kehityksen tiimi, käytännön työstä vastaavat kampusten kestävän kehityksen tiimit. Jos haluat mukaan kestävän kehityksen toimintaan, voit olla yhteydessä koulutusalajärjestöösi, kestävästä kehityksestä vastaavaan OSAKOn hallituksen jäseneen tai kampuksellasi toimivaan kestävän kehityksen työryhmään.MAINOS