Parasta laatua yhdessä

Oulun ammattikorkeakoulussa opiskelijat, henkilökunta ja Oamkin ulkopuoliset sidosryhmät toimivat yhdessä kehittääkseen korkeakoulun toimintaa yhä laadukkaammaksi ja vaikuttavammaksi. Opiskelijoiden ääni kuuluu jokaisen tutkinto-ohjelman kehittämisessä. Anna sinäkin oma panoksesi antamalla palautetta ja osallistumalla työryhmien toimintaan, niin ammattikorkeakoulumme kehittyy yhä paremmaksi paikaksi opiskella!

Oamkissa kerätään palautetta vuosittaisen opiskelijakyselyn, opintojaksoilta kerättävän oppimispalautteen sekä valmistumisvaiheen kyselyn avulla. Opiskelijakyselyn avulla selvitetään opiskelijoiden näkemyksiä siitä, mikä parantaa tai vaikeuttaa opiskelua ja siinä etenemistä. Joka toinen vuosi kyselyn teemana on koulutus, joka toinen vuosi kysytään palveluista. Opintojaksoilta kerättävä oppimispalaute kerätään opiskelijaintra Oivan kautta: opiskelija arvioi siinä omaa työskentelyään ja oppimistaan. Valtakunnallisen valmistumisvaiheen kyselyn kautta opiskelijat pääsevät arvioimaan opintopolkuansa kokonaisuudessaan.

Opiskelija pystyy palautteen antamisen lisäksi vaikuttamaan Oamkin toimintaan tutkinto-ohjelmatiimeissä, joihin kuuluu opiskelijoiden, henkilökunnan ja ulkoisten sidosryhmien edustajia. Tutkinto-ohjelmatiimien kokoontumisissa käydään läpi oman tutkinto-ohjelman kannalta tärkeitä asioita, esimerkiksi opetussuunnitelmia ja opiskelijoilta saatua palautetta. Tiimien kokoukset ovat kaikille avoimia ja kokouskutsut löydät opiskelijaintra Oivasta. Tiimeissä toimivat opiskelijat saavat rutkasti arvokasta kokemusta ja opintopisteitä. Lähde siis rohkeasti mukaan Oamkin toiminnan kehittämiseen!