Opiskelijan oikeudet

Opiskelijan oikeudet

Oulun ammattikorkeakoulussa on käytössä tutkintosääntö sekä oma ohjeistuksensa opintosuoritusten arviointia varten.

Opiskelijalla on oikeus saada nähdä arviointinsa. Hylättyä arvosanaa on mahdollisuus korottaa kaksi kertaa, hyväksyttyä arvosanaa kerran. Mikäli arvosana on kahden uusintakerran jälkeen hylätty, opintojakson vastuuopettajan tai tutkintovastaavan tulee ohjata ja neuvoa opiskelijaa muista suoritustavoista tai lisäuusintakerroista. Opiskelija saa myös pyytää arvosanan oikaisua.

Opinto-oikeus

Opiskelijan on ilmoitettava itsensä joka vuosi läsnäolevaksi tai poissaolevaksi opiskelijaksi. Opiskelijan on oltava läsnäoleva, mikäli hän haluaa suorittaa opintoja kyseisenä lukukautena. Ilmoittautumisesta muistutetaan ilmoittautumisaikana sähköpostilla ja opiskelija-intra Oivassa. Jos opiskelija ei ole ilmoittautunut läsnäolevaksi määräaikaan mennessä, peritään häneltä 50 € maksu määräajan jälkeen tehdystä opiskeluoikeushakemuksesta.

Opiskelijalla on oikeus ilmoittaa itsensä poissaolevaksi. Poissaolevana ei voi suorittaa opintoja, eikä tällöin ole oikeutettu opiskelija-alennuksiin ja Kelan ateriatukeen. Poissaolo-oikeutta on yhteensä kahden lukukauden verran, joista jälkimmäinen vain erillisestä hakemuksesta. Ensimmäisenä opiskeluvuotena poissaolevana voi olla vain, mikäli kyseessä on raskaus, vakava sairaus tai varusmiespalvelus tai naisten vapaaehtoinen asepalvelus. Muina vuosina rajoituksia ei ole. Ammattikorkeakoulussa virallinen opinto-oikeus loppuu vuoden kuluttua tavoitteellisesta suorittamisajasta. Opinto-oikeuden loputtua voi opiskelija vielä hakea Oamkilta harkinnanvaraista lisäaikaa erillisellä hakemuksella. Lisää tietoa löydät Oamkin opiskelijaintra Oivasta (saat tunnukset Oivaan opintojen alussa).

Ohjeita ja tukea

Oamkin arviointiohje sisältää ohjeistuksen muun muassa arviointiasteikosta, arviointituloksista sekä arvosanan korottamisesta. Mahdolliset ongelmatilanteet, esimerkiksi opintojaksoista ja tenteistä, ratkeavat usein parhaiten keskustelemalla opintojakson opettajan ja/tai tutkintovastaavan kanssa. Jos ongelma ei selviä keskustelun kautta, voit ottaa yhteyttä opiskelijakunta OSAKOon.

Tutustu Oamkin opintosuoritusten arviointimenettelyyn ja tutkintosääntöön