Alumnitoiminta

Alumni tarkoittaa suomeksi kasvattia tai suojattia. Oamkin alumnit ovat siis Oamkin kasvatteja. Meitä ovat kaikki Oamkista valmistuneet, aina insinööreistä tradenomeihin ja medianomeista fysioterapeutteihin.

Alumniyhdistys on kaikkien valmistuneiden yhteinen verkosto. Edistämme Oamkin ja sen koulutuksen tunnettavuutta ja parannamme koulutuksen työelämälähtöisyyttä. Alumnit toimivat linkkinä ammattikorkeakoulun, opiskelijoiden ja työelämän välillä.

Yhdistyksen kautta alumneilla on loistava mahdollisuus verkostoitua, järjestää yhteisiä illanviettoja ja pitää yhteyttä vanhoihin opiskelukavereihin. Yhdistys järjestää paljon erilaista mukavaa tekemistä jäsenilleen - aina jousiammunnasta saunailtoihin ja tyylikkäisiin juhliin. Alumnien yhteisissä tilaisuuksissa yhdistyksen jäsenet saavat ajankohtaista ja tärkeää tietoa omasta koulutusalastaan.

Eri aloilla toimivat alumnit voivat tarjota nykyisille opiskelijoille opinnäyte- ja työharjoittelupaikkoja sekä kertoa opiskelijoille ammatistaan, työstään ja omasta opiskelustaan. Alumniyhdistykseltä voi hakea avustusta opiskelijoiden, ryhmien tai tutkinto-ohjelmien järjestämiin työelämää, ryhmäytymistä tai alumniutta tukeviin tapahtumiin.

Lisää tietoa alumnitoiminnasta

Yhteistyöterveisin,
Oamkin Alumnit ry

alumni@oamk.fi
Instagram: @oamkalumnit
www.facebook.com/oamk.alumnit

MAINOS