Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry

SAMOK on ammattikorkeakouluopiskelijoiden itsenäisesti hallitsema, valtakunnallinen, sitoutumaton ja riippumaton edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Liitto huolehtii ammattikorkeakouluopiskelijoiden näkemysten saattamisesta valtionhallinnon ja muiden yhteistyötahojen tietoon. Liiton käytännön työtä on edistämässä hallitus ja asiantuntijat, ylintä päätäntävaltaa käyttää liittokokous. SAMOKiin kuuluvilla opiskelijakunnilla on yhteensä noin 63 000 jäsentä ja kaiken kaikkiaan SAMOK edustaa noin 130 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa.

SAMOK tukee 25:n jäsenjärjestönsä eli opiskelijakuntien toimintaa monin tavoin. Opiskelijakunnille järjestetään koulutuksia erilaisista järjestötyöhön ja opiskelijapolitiikkaan liittyvistä asioista. Lisäksi SAMOK tuottaa koulutusmateriaaleja ja hankkii SAMOK-opiskelijakorttiin kytkettyjä valtakunnallisia alennuksia.

SAMOK tekee edunvalvontatyötä erityisesti sosiaali- ja koulutuspoliittisissa, sekä kansainvälisissä asioissa. SAMOK on mukana kehittämässä ammattikorkeakoulutusta ja vaikuttamassa yleisen opintososiaalisen järjestelmän kehittymiseen. SAMOK vaikuttaa erityisesti kansalliseen korkeakoulupolitiikkaan, mutta osallistuu myös kansainväliseen koulutuspoliittiseen keskusteluun ja seuraa kansainvälisen kehityksen vaikutuksia ammattikorkeakouluopiskelijan asemaan.

SAMOK tekee vaikutustyötä valtionhallinnon päättäjiin kirjoittamalla kannanottoja ja lausuntoja, henkilökohtaisissa tapaamisissa sekä toimimalla kymmenissä valtionhallinnon, ammattikorkeakoulujen ja muiden sidosryhmien koordinoimissa työryhmissä. Yhteistyötä tehdään myös mm. Kansallisen koulutuksen arviointikeskus Karvin, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston ARENEn sekä Kansainvälisen henkilövaihdon keskuksen CIMOn ja ammattikorkeakoulujen sekä muiden opiskelija- ja nuorisoliittojen kanssa. Koko Eurooppaa koskeviin opiskelijoiden asioihin SAMOK vaikuttaa eurooppalaisen kattojärjestönsä European Students’ Unionin (ESU) sekä pohjoismaalais-baltialaisen yhteistyöfoorumin Nordiskt Ordförande Möten (NOM) kautta.

Lisätietoja SAMOKin toiminnasta:
www.samok.fi