Korkeakoulusanakirja

Ammattikorkeakoulun maailmaan astuessasi tulet kuulemaan paljon uusia sanoja. Ota korkeakouluopiskelun kieli heti haltuun tämän pienen sanakirjan avulla, niin opettajan kuin tuutorinkin puhe muuttuu selkokielisemmäksi.

A-O

Ahotointi = Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista eli mahdollisten aiemmin opiskeltujen asioiden hyväksilukeminen tutkintoon.

Alumni = Valmistunut opiskelija, korkeakoulun ”kasvatti”

CV = Ansioluettelo

Edari = Edustajisto on opiskelijakunnan korkein päättävä elin, jonka 25 jäsentä kokoontuvat noin 10 kertaa vuodessa linjaamaan OSAKOn toimintaa. Edustajisto valitaan syksyisin vaaleilla. Kaikki opiskelijakunnan jäsenet voivat asettua ehdolle ja äänestää vaaleissa. Saat äänestyslinkin koulun sähköpostiisi.

Fuksi = Ensimmäisen vuoden opiskelija. Nimitys on käytössä useilla koulutusaloilla. Tekniikan alalla tunnettu myös nimellä Tursas.

Haalarit = Opiskelijan juhlapuku. Haalareiden väristä voi päätellä opiskeltavan alan ja merkkien määrästä esimerkiksi vuosikurssin.

Harjoittelu = Kaikkiin amk-tutkintoihin sisältyvä osuus, jossa harjoitellaan teoriatunneilla opittuja taitoja. Voi suorittaa myös ulkomailla!

HOPS = Henkilökohtainen opintosuunnitelma eli suunnitelma siitä, miten ja missä ajassa tahdot opintosi suorittaa.

Hyvinvointituutori = Tuutori, joka ohjaa opiskelijoita uusien liikunta- ja kulttuurikokemusten äärelle.

KAJ = Koulutusalajärjestö eli opiskelijayhdistys. Jokaisella alalla on oma järjestönsä, jotka ajavat oman alansa opiskelijoiden etuja ja järjestävät vapaa-ajan tapahtumia.

Kampus = Korkeakoulun toimipiste. Esim. Kotkantien kampus, Teuvo Pakkalan kadun kampus, Kontinkankaan kampus.

Kopo = Koulutuspolitiikka eli koulutukseen ja opintoihin vaikuttaminen. Suosittu lyhenne opiskelijajärjestöissä.

LEEVI = Oamkin kirjaston kokoelmatietokanta.

Lehtori = Opettaja ammattikorkeakoulussa.

Lukuvuositarra = Opiskelijakorttiin joka vuosi uusittava tarra, joka todistaa, että olet kyseisenä lukuvuotena opiskelijakunnan jäsen ja olet oikeutettu nauttimaan opiskelijaetuuksista.

Mentori = Opiskelijan ohjaaja niin työelämässä kuin harjoittelussakin.

Noppa, pojo = Opintopiste

Oiva = Oamkin opiskelijaintra. Opiskelijoille suunnattu Oamkin sisäinen opiskelijoiden sivusto, josta löytyy kaikki tarvittava tieto opintoihin liittyen. Oamkin pääasiallinen viestintäkeino (sähköpostin lisäksi).

Opinnäytetyö = Jokaiseen tutkintoon sisältyvä opintojen lopuksi tehtävä näyte omasta osaamisesta.

Opiskelijakunta = Ammattikorkeakoululaissa säädetty opiskelijoiden etuja ajava järjestö. Oamkin opiskelijakunnan nimi on Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (OSAKO).

OPM = Oma pyyhe/pullo mukaan. Myös entinen Opetusministeriön lyhenne (nykyään OKM).

OSAKO = Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

Osakolainen = OSAKOn julkaisema, neljä kertaa vuodessa ilmestyvä opiskelijalehti, jonka löytää netistä, kampuksilta ja ympäri kaupunkia. Nappaa mukaasi tai lue netistä!

P-V

Portfolio = Oman oppimisen ja opiskelun reflektoinnin väline, eräänlainen salkku, johon kerätään opintosuoritukset ja muut tulevaisuuden kannalta tärkeät ja mainitsemisen arvoiset asiat. Voi myös olla osa opintojakson vaatimuksia oppimisportfolion muodossa.

SAMOK ry = Suomen opiskelijakuntien liitto, kaikkien ammattikorkeakouluopiskelijoiden valtakunnallinen edunvalvoja.

Sitsit = Korkeakouluopiskelijoille tyypillinen pöytäjuhla, jossa syödään, lauletaan ja pidetään hauskaa.

Sopo = Sosiaalipolitiikka eli opiskelijahyvinvointiin vaikuttaminen. Suosittu lyhenne opiskelijajärjestöissä.

Sporttipassi = Sporttipassi on tarra opiskelijakortissa, joka avaa mahdollisuudet monipuolisiin ja opiskelijabudjetille sopiviin liikuntapalveluihin. Sporttipassi on yhteinen yliopiston ja ammattiopiston opiskelijoiden kanssa. Voit ostaa sporttipassin netistä ja noutaa tarran OSAKO:lta tai koulutusalajärjestösi toimistolta.

TKI = Tutkimus-, kehitys- ja innovaatio. Korkeakouluissa usein opettajien käyttämä lyhenne. TKI:ta toteutetaan ammattikorkeakouluissa mm. opinnäytetöiden, hankkeiden ja harjoitteluiden muodossa.

Tutkintolautakunta = Opintosuorituksensa arviointiin tyytymätön opiskelija voi hakea tutkintolautakunnalta oikaisua arvosanaansa.

Tutkintovastaava = Oamkin työntekijä, joka vastaa tutkinto-ohjelmaan ja opetukseen liittyvistä asioista.

Tutkinto-ohjelmatiimi = Jokaisessa tutkinto-ohjelmassa oleva opiskelijoista ja opettajista koostuva tiimi, joka kokoontuu neljästi vuodessa pohtimaan koulutuksen kehittämistä. Lisätietoa löydät Oivasta!

Tuutori = Tuutorilla tarkoitetaan opiskelijan ohjaajaa, joka neuvoo opiskelijaa kaikissa opintoihin ja opiskeluun liittyvissä asioissa. Vertaistuutori eli opiskelijatuutori on toisen tai useamman vuoden opiskelija, joka auttaa opiskelijaa käytännön ongelmissa. Opettajatuutori on henkilökuntaan kuuluva opiskelijoiden yhteyshenkilö. Voit olla yhteydessä tuutoreihin missä vaan asiassa pyytää heiltä apua.

Vaihtoehtoiset ammattiopinnot = Oman tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmassa olevat valinnaiset opinnot.

Vaihto = Vaihto-opiskelu ulkomailla. Osa tutkintoon liittyvistä opinnoista on mahdollista suorittaa Oamkin ulkomaisissa partnerikorkeakouluissa, joita on ympäri maailmaa.

Valtti = Valtti on lyhenne sanoista ”Valmis tutkinto työelämävalttina”. Oamkissa Valtti-toiminta on osa opintojen ohjausta. Sen muotoja ovat yksilö- ja ryhmäohjaus.

Vapaasti valittavat opinnot = Vapaasti valittavia opintoja voi valita yhteensä 15 opintopistettä. Opintoja voi suorittaa osittain myös muiden tutkinto-ohjelmien opintojaksotarjonnasta, yleisistä vapaasti valittavista opinnoista tai jopa muista korkeakouluista.

Vujut = Vuosijuhlat, järjestöjen ”syntymäpäiväjuhlat”

YAMK = Ylempi amk-tutkinto, joka on mahdollista suorittaa alemman korkeakoulututkinnon ja kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen. Vastaa maisterin tasoa.

Tsekkaa myös laajempi sanakirja!