Muu toimeentulo

Opintotuki ja yleinen asumustuki ovat aina ensisijaisia toimeentulon tukemisen muotoja opiskelun aikana. Jos et ole varma kuulutko opintotuen piiriin tai paljonko opintotukikuukausia sinulla on jäljellä, tarkista aina ensin mahdollisuus opintotukeen. Joissakin tapauksissa tulee kyseeseen jokin muu toimeentulon muoto, kuten palkkatulot, toimeentulotuki tai tietyin, tarkoin ehdoin täyttyvä työttömyysetuus korkeintaan kahden vuoden ajaksi opintokokonaisuutta kohden.

Toimeentulotuki toimii viimesijaisena taloudellisen tuen muotona, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotuen avulla turvataan henkilön ja perheen ihmisarvoisen elämän kannalta välttämätön toimeentulo. Jokaisella on oikeus saada toimeentulotukea, jos hän on tuen tarpeessa, eikä voi saada toimeentuloa ansiotyöllään, yritystoiminnallaan, toimeentuloa turvaavien muiden etuuksien avulla, muista tuloistaan tai varoistaan, häneen nähden elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai muulla tavalla.

MAINOS