Uuden opiskelijan opas 2018 - 2019
Kustantaja: Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSAKO
Toimitus: Elli Tervo, elli.tervo(at)osakoweb.fi
Taitto: Anton Orava, orava.anton.ao(at)gmail.com

Oppaan materiaali: Opiskelijakunnan hallitus ja työntekijät,
Oulun ammattikorkeakoulu sekä opiskelijakunnan yhteistyökumppanit

MAINOS