Oulaisten kaupunki

Oulaisten kaupunginjohtajan tervehdys

Sinut on valittu Oulun ammattikorkeakoulun terveysalan Oulaisten yksikköön opiskelijaksi. Kaupungin puolesta haluan onnitella Sinua ja toivottaa Sinut tervetulleeksi Oulaisiin. Hyvä valinta, molemmin puolin, näin uskon.

Oulaisten kaupunki on profiloitunut alueellisten palveluiden paikkakuntana, joita tarjoavat mm. lähes 130.000 asukkaan väestöpohjaa palveleva Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Oulaskankaan sairaala, hoiva-, kuntoutus- ja terveyspalveluyritys Taukokangas Oy sekä ammattiin valmistavat oppilaitokset, joita ovat Oamkin lisäksi Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän Oulaisten ammattiopiston kolme yksikköä: liiketalousyksikkö, ravitsemus- ja puhtaanapitoyksikkö sekä sosiaali- ja terveysalan yksikkö. Myös teollisuudessa työpaikkoja on hyvin, kaupungin työpaikkaomavaraisuus on yli 100 %.

Oulaisissa ammattiin opiskelee lähes 1000 opiskelijaa. Tämä näkyy myönteisenä piristysruiskeena kaupungin katukuvassa heti kesän jälkeen elo-syyskuussa, kun uudet ja opintojaan jatkavat tulevat kaupunkiin. Kaupunki on vuosien saatossa rakennuttanut opiskelijoille tarkoitettuja opiskelija-asuntoja ja lisäksi kaupungin omistama vuokrataloyhtiö Oulaisten Amiraali Oy vuokraa asuntoja rivi- ja kerrostaloista esimerkiksi perheellisille opiskelijoille, joille opiskelija-asunto ei sovellu. Tavoite on, että kaikille asunto järjestyy.

Oulainen on kompakti kaupunki, jossa asuu vakituisesti n. 7500 asukasta. Näistä yli 70 prosenttia asuu puistomaisessa keskustaajamassa. Oulaisissa kaikki on lähellä, julkisten palveluiden lisäksi hyvä kaupalliset palvelut, erinomaiset mahdollisuudet harrastuksille ja vapaa-ajan vietolle sekä vireää järjestö- ja seuratoimintaa. Uskon, että yllätyt siitä mahdollisuuksien kirjosta, joita täällä on. Myös liikenteellisesti Oulaisten sijainti Pohjanmaan radan ja kantatie 86 varressa on erinomainen.

Olen Oulaisten kaupunginjohtajana useassa yhteydessä saanut positiivista palautetta Oamk Oulaisten yksiköstä valmistuneista sairaanhoitajista, jotka ovat virassa tai toimessa eri puolilla Pohjois-Pohjanmaata. Yksikön hyvä maine näkyy myös siinä, miten iso osa opiskelijoista asettaa koulun ykkösvalinnakseen pääsykokeissa. Maineella on tekijänsä, ja siitä kunnia kuuluu koulun henkilökunnalle, koulun hyvälle hengelle ja myös tilat ja laitteet ovat erinomaiset.

Opiskelet alalla, jolla jo lähitulevaisuudessa on nähtävissä työvoimapulaa. Olen varma, että tutkinnon suoritettuasi Sinulle löytyy työpaikka, opinnot eivät mene hukkaan.

Opiskelu ja opiskeluaikaan sekä valmistumiseen liittyy monen nuoren kohdalla itsenäistyminen ja oman paikan hakeminen, siirtyminen aikuisuuteen. Toivon sydämestäni, että muutat Oulaisiin ja Oulainen opiskelupaikkakuntana ja muutoinkin on paikkakunta, jonne haluat jäädä myös opintojen jälkeen asumaan. Oulaistelaisuus on elämäntapa, tervetuloa kokemaan!

Tervetuloa opiskelemaan Oulaisiin, Oulaisissa onnistut.

Hannu Kaartinen
Kaupunginjohtaja, Oulainen