Opiskelu Oamkissa

Ammattikorkeakoulussa opiskelu eroaa lukiossa tai ammattiopistossa opiskelemisesta. Opiskelu ammattikorkeakoulussa on itseohjautuvaa, vastuu opintojen etenemisestä on sinulla itselläsi.

Opintojen suunnittelussa käytetään henkilökohtaista opintosuunnitelmaa eli HOPSia, jonka tekemiseen saat apua opinto-ohjaajilta, opettajatuutorilta ja opiskelijatuutoreilta. Saat ensimmäisellä opiskeluviikolla tunnukset opiskelijaintraan, jotta voit tutustua tutkinto-ohjelmasi opintosuunnitelmaan, henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan ja opinto-oppaaseen.

Oamkissa oppiminen on vastavuoroista asiantuntijuuden jakamista. Opiskelijat, opettajat ja työelämäkumppanit oppivat toinen toisiltaan. Oppiminen toteutuu erilaisissa oppimisympäristöissä, joita ovat esimerkiksi hankkeet, projektit, työharjoittelut, harrastukset, verkko-oppimisympäristöt ja -yhteisöt, kampuksen tarjoamat tilat ja kansainvälinen vaihto.

Opintojen suunnittelussa kannattaa huomioida, että Kela tarkastaa vuosittain opintopistemääräsi (5 op/nostettu opintotukikuukausi) ja että ammattikorkeakoulussa on määritelty opiskeluoikeusaika, jonka opiskelija voi tutkintonsa suorittamiseen käyttää. Opiskeluoikeusaika koostuu normiajasta, joka määräytyy tutkinto-ohjelman laajuuden mukaan, sekä yhdestä lisävuodesta, jonka jälkeen opiskelulle on haettava lisäaikaa.

Opiskelu saattaa ajoittain tuntua raskaaltaja tentit ja muut opintosuoritukset tuppaavat yleensä kasautumaan jaksojen ja lukukausien loppuun. Opintojen sujumista edesauttaa opintojen suunnittelu etukäteen viikko- ja kuukausitasolla. Opiskelun vastapainoksi on hyvä muistaa myös rentoutua, jota varten tässä oppaassa on kaupunkiosioiden yhteydessä esitelty erilaisia harrastusmahdollisuuksia, sekä opiskelijaelämän alla muuta toimintaa: lähtisitkö esimerkiksi järjestötoimintaan mukaan opiskelukavereidesi kanssa.

Oppimaan oppiminen

Oppimaan oppiminen on tärkein taito opintomenestykselle, mutta myös työelämässä tarvitaan kykyä omaksua jatkuvasti uutta. Kun jo opiskeluaikanasi opit pitämään huolta oppimiskyvystäsi, on siitä hyötyä myöhemminkin elämässäsi. Tässä muutamia vinkkejä!

Kiinnitä huomiota opiskeluympäristöösi ja pyri tekemään siitä oppimista tukeva. Poista häiriötekijät ja tarvittaessa siirry toiseen tilaan, kuten kirjaston lukusaliin, jos huomio meinaa jatkuvasti karata opiskeltavasta aiheesta. Muista myös pitää taukoja ja levätä tarpeeksi. Keskittymiskyky ei pysy aikuisellakaan yllä paria tuntia kauempaa, joten välillä on hyvä käydä vaikkapa kävelyllä. Tiedon omaksumista tapahtuu, vaikka et tietoisesti ajattelisikaan opittavaa asiaa kaiken aikaa. On parempi opiskella tehokkaasti ja nukkua riittävästi, kuin päntätä läpi yön.

Pyri hahmottamaan, mikä opiskeltavassa kokonaisuudessa on olennaista, mistä asioista sinulla on jo esitietoa ja minkä asioiden oppimiseen tarvitset enemmän aikaa ja panostamista. Oppimisen kannalta on tärkeää pyrkiä ymmärtämään opiskeltavaa asiaa ja muodostamaan asioiden välisiä yhteyksiä sekä kokonaisuuksien hahmottaminen. Voit esimerkiksi tehdä itsellesi ajatuskarttoja, muistiinpanoja tai tenttikysymyksiä opiskeltavasta aiheesta. Kirjan lukeminen kannattaa aloittaa sisällysluettelosta, sillä sen otsikot auttavat yleensä hahmottamaan kokonaisuuden. Kertaus on opintojen äiti – tämä vanha viisaus pitää edelleen paikkaansa. Muistat parhaiten, jos kertaat asioita sekä tenttiin lukemisen aikana, että sen jälkeen.

Jokainen oppii omalla tavallaan. Kannattaa siis tutustua eri oppimistekniikoihin ja yrittää löytää itselleen paras tapa opiskella.